Redaktionell ruta

Internationaler Verband der Diplomierten Atlasprof®s (IVDA)

Styrelseordförande: Vladimir Tomljenovic

Murbacherstrasse 16
6003 Lucerne
Switzerland

Ansvarig för innehållet:
Dr. Med. D. Scian
Av. Cabildo 759
Buenos Aires (Argentina)

Såvida inget annat anges har René-C. Schümperli upphovsmannarätten till denna webbsida. Innehållet får inte kopieras, mångfaldigas eller offentliggöras utan rättighetsinnehavarens godkännande.

Upplysning om länkar:

Landgericht Hamburg har i sin dom av den 12 maj 1998 beslutat att man när man infogar en länk är medansvarig för innehållet i den sida som det länkas till. Detta kan enligt Landgericht endast förhindras genom att man uttryckligen distanserar sig från innehållet på sådana sidor.

För informationens skull använder vi också länkar till andra Internetsidor på vår webbsida. Principiellt kommer vi visserligen inte att hänvisa till webbadresser med innehåll som kränker mänskliga rättigheter, den enskilda människans värdighet, god sed eller gällande lagar. Men vi kan dock inte permanent kontrollera om innehållet i de adresser som vi i god tro nämner har förändrats med avseende på dessa teman. Om du som besökare upptäcker sådant innehåll på webbadresser eller länkar som nämns på vår webbsida innan vi själva gör det, ber vi dig meddela oss detta.

Vi vill uttryckligen betona att vi inte har något inflytande på utformningen eller innehållet i de främmande webbsidor som vi hänvisar till. Av denna anledning distanserar vi oss härmed uttryckligen från allt innehåll på alla främmande webbsidor inklusive alla undersidor som hänvisas till på vår hela webbsida, såvida dessa främmande sidor kränker mänskliga rättigheter, den enskilda människans värdighet, god sed eller gällande lagar. Denna förklaring gäller för alla länkar som används på denna webbsida liksom även för allt innehåll på de sidor, till vilka länkar eller banners på vår webbsida eller på webbsidor som det hänvisas till kan leda till.