Kolofon

Det internasjonale forbund av diplomerte atlasprof®er (IVDA)

Styreformann: Vladimir Tomljenovic

Murbacherstrasse 16
6003 Lucerne
Switzerland

Ansvarlig for innholdet:
Dr. Med. D. Scian
Av. Cabildo 759
Buenos Aires (Argentina)

Dersom ikke annet er angitt, ligger opphavsretten til dette nettstedet hos René-C. Schümperli. Innhold kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller offentliggjøres uten forutgående godkjennelse fra rettighetsinnehaver.

Når det gjelder linker:

Landgericht Hamburg besluttet ved dom av den 12.05.1998 at man ved å oppgi link til en internettside er medansvarlig for innholdet på den siden linken viser til. Dette kan etter rettens oppfatning kun forhindres ved at man uttrykkelig distanserer seg fra innholdet på slike sider.

Også vi har på våre sider linker til andre nettsteder på Internett for informasjonens skyld. Vi vil prinsipielt ikke henvise til nettadresser med innhold som krenker menneskerettigheter, menneskeverd, god skikk eller gjeldende lover. Imidlertid vil ikke til enhver tid kunne ha oversikt over i hvilken grad innholdet på nettsteder som vi i god tro har henvist til, forandrer seg i denne retning. Dersom du som gjest på slike sider oppdager slikt innhold på nettadresser eller videreførende linker som vi har henvist til, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette.

Vi vil uttrykkelig betone at vi ikke har noen som helst innflytelse på utforming eller innhold av fremmede nettsider som vi henviser til. Derfor distanserer vi oss herved uttrykkelig fra alt innhold på alle fremmede nettsteder som det henvises til på hele vårt nettsted, inkl. alle undersider på disse nettstedene, dersom disse krenker menneskerettigheter, menneskeverd, god skikk eller gjeldende lover. Denne erklæring gjelder for alle linker som er brukt på dette nettsted eller steder det henvises til, samt for innhold på sider som linker eller bannere på vårt nettsted kan føre videre til.